sobota, 12 czerwca 2010

ADWOKAT ANDRZEJ PHILIPS


Kancelaria działa od 1989 roku i wyspecjalizowana jest w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Polski. Specjalizujemy się w zakresie:

• prawo pracy, sprawy pracownicze, spory z pracownikami, rozwiązywanie umów o pracę,

• prawo administracyjne, postępowanie przed organami administracji lokalnej i państwowej,

• dochodzenie należności od dłużników,

• regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, nabywaniu nieruchomości,

• zakładaniu spółek, dokonywania w KRS zmian dotyczących spółek,

• sprawy majątkowe, spadkowe, rodzinne,

• sprawy karne, wypadki drogowe,

• zastępstwo procesowe w sądach i przed innymi organami państwowymi,

• inne sprawy oraz opinie prawne w zleconym zakresie.

Zajmujemy się również skuteczną windykacją należności. Ściągamy profesjonalnie, tanio i skutecznie długi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Italii, Franci, Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Turcji oraz w innych krajach.

Działamy w zakresie:
- postępowania przedsądowego,
- polubownego,
- postępowania sądowego,
- postępowania polubownego przedegzekucyjnego,
- postępowania egzekucyjnego.

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami.

Kancelaria nasza proponuje Państwu również szereg usług doradczych w zakresie działalności gospodarczej na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Służymy pomocą zwłaszcza przy zawieraniu kontraktów gospodarczych z partnerami z w/w krajów. Prawidłowe zawarcie kontraktu ma ogromne znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. Okazuje się wtedy, iż zawarty kontrakt zawiera istotne błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają dochodzenie swych praw i należności wynikających z zawartego kontraktu. Strony bowiem często nie znają prawa kraju swojego partnera i posługują się wiedzą dotyczącego ich prawa krajowego, a tymczasem różnice miedzy prawem polskim, rosyjskim czy ukraińskim są bardzo znaczące.

Z uwagi na znaczny rozwój usług konsultingowych, otworzyliśmy również biuro w Moskwie.